Javna licitacija

 JП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР" Крушевац организује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

            

За усмено јавно надметање за издавање у закуп 14 привремених покретних објеката – киоска, површине 5 м2, које се постављају на Тргу Костурница у Крушевцу, за продају украса за јелке, балона, срма, ламета, новогодишњих сијалица и слично, пратећих услужних делатности, поводом Новогодишњих и Божићних празника.

Продаја ће се обављати почев од 14.12.2018. године, закључно са 14.01.2019. године, а у наведеном периоду објекти се изузимају од наплате на нерадне дане државних и верских празника (01.01, 02.01, 07.01, 08.01.2019. године), као и у периоду од 11.01. до 14.01.2019. године. Почетна цена за лицитацију и гарантни износ за уплату износи 2.400,00 динара дневно по једном објекту, укупно 43.200,00 динара БРУТО. Најмањи износ („корак“) за подизање лицитације је 3.000,00 динара.Излицитирани закуп је у БРУТО износу и обухвата обрачунати ПДВ.Објекти ће бити постављени на Тргу Коступрница до 10.12.2018. године.

Право учешћа на лицитацији имају правна и физичка лица која се баве производњом и продајом производа наведених у ставу 1. овог Огласа.

Усмено јавно надметање одржаће се дана 12.12.2018. године, са почетком у 10 часова у просторијама „Пословног центра“ у згради Дома синдиката у Крушевцу за киоск обележен бројем 1, а за остале киоске по редним бројевима сукцесивно по окончању лицитације за претходни број.

Гарантни износ може се уплатити накасније до 11.12.2018. године у 14,30 часова готовинском уплатом на благајни предузећа или на текући рачун 160-7025-50.

Лицитант који излицитира киоск обавезан је да на лицу места исплати целокупан излицитирани износ са обрачунатим ПДВ. Уколико то не учини, последњи понуђени износ се поништава, а лицитација се наставља са осталим присутним лицитантима.

Објекти који остану неиздати, после надметања ће се издавати по почетној цени слободном погодбом.

За ближе информације се може обратити телефоном на број 037/438-900 или лично у просторијама предузећа у Дому синдиката II спрат. Особа за контакт је Ивана Лукановић.