Obaveštenja

 

 

      SPISAK SLOBODNIH LOKALA:

 

                  АДРЕСА

     ПОВРШИНА

 ЦЕНА/m2

            НАПОМЕНА

1.Трг мира бр.6

39.69m2

600 дин./m2

I ЗОНА

25,11m2 магацински простор

300 дин./m2

2.Стевана Високог бр.11

51.78m2

600 дин./m2

 I ЗОНА

3.Југ Богданова бр.12

30.20m2

600дин./m2

 I ЗОНА

4.Југ Богданова бр.16

35.59m2

600дин./m2

 I ЗОНА

5.Југ Богданова бр.18

22.10m2

600дин./m2

 I ЗОНА

6.Цара Лазара бр.57

23.11m2

600дин./m2

 I ЗОНА

7.Живорада Пауновића бр.5

12.21m2

600дин./m2

 I ЗОНА

8.Живорада Пауновића бр.7

12.47m2

600дин./m2

 I ЗОНА

9.Живорада Пауновића бр.7/1

18.74m2

600дин./m2

 I ЗОНА

10.СЗП

40.00m2

1.030дин./m2

ЕКСТРА ЗОНА

11.Киоск бр.4 на Робној пијаци

30.00m2

716.91дин./m2

12.Место бр.11 за постављање привременог објекта на СЗП

8.25m2

966.67дин./m2

ЕКСТРА ЗОНА